Solars buits, una oportunitat per solucions temporals consensuades amb els veïns

Solars buits, una oportunitat per solucions temporals consensuades amb els veïns
Solars buits, una oportunitat per solucions temporals consensuades amb els veïns

Molts indrets i solars urbans a la nostra ciutat, tant públics com privats, romanen buits i sense cap ús. La seva utilització, encara que fos temporal, seria útil per evitar la degradació de l’espai urbà, endreçar espais urbans sense manteniment i per a contribuir a diferents necessitats dels veïns.

Mentre aquests solars no tinguin el seu destí definitiu, què s’hi podria fer?

Des d’horts urbans o espais de jocs infantils, fins a espais d’aparcament. Passant pel desenvolupament de projectes de caràcter social, d’acord amb veïns, associacions promotores i propietaris.

Des de fa anys, l’Ajuntament de Mataró havia pres el compromís de realitzar un inventari de solars buits, públics i privats, i posteriorment de buscar nous usos comunitaris amb la participació de propietat, veïns i entitats socials i cíviques de cada àrea.

Al llarg d’aquest mandat s’han anat recollint propostes al Ple Municipal i compromisos als successius Pressupostos Municipals per tal de redactar les bases d’un concurs per a concretar diferents usos. A dia d’avui no s’ha portat a terme cap concurs ni tampoc cap iniciativa a cap solar buit, ni tan sols en forma d’hort urbà.

Un cas que pot servir com a exemple, és el de l’antiga escola Menéndez i Pelayo, entre els carrers Rocafonda i Alarcón, que va acollir la seu de l’Escola Municipal de Música de Mataró, però que a dia d’avui està abandonada. L’escola disposa d’un gran pati, sense cap ús en aquest moment.

La nostra intenció en aquest cas concret és la d’estudiar i decidir, amb la participació de veïns, entitats i associacions, alguns usos temporals consensuats, com per exemple l’habilitació de la pista com a espai per la pràctica d’esports en horaris diürns o endreçar el solar per a jocs infantils, amb bancs per seure o inclús, aparcament pels veïns (donada la manca d’aparcament a la zona i pensant que podria afavorir el comerç proper).

La tendència urbana de futur és anar disminuint el pes dels vehicles als carrers i guanyar progressivament aquest espai per les persones. Però mentrestant, l’aparcament seguirà essent un problema que requerirà atenció. Per això, entre d’altres coses, havíem proposat l’aparcament nocturn a algunes vies amples de la ciutat.

En definitiva però, el cas és evitar que hi hagi a la ciutat edificis, solars i patis sense cap ús i poder actuar, proposant nous usos i iniciatives, amb la participació en la decisió dels veïns de la zona.