Una nova residència per a gent gran i Centre de Dia a Mataró

Una nova residència per a gent gran i Centre de Dia a Mataró
Una nova residència per a gent gran i Centre de Dia a Mataró

L’augment de l’esperança de vida és una magnífica notícia perquè es tracta d’un dels grans èxits de la nostra societat, però hem de ser conscients del repte que això representa per a la comunitat i per a les administracions.

La Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones d'edat avançada: Dignitat, Independència, Autorealització, Assistència i Participació.

Actualment a Mataró hi ha prop de 22.000 persones majors de 65 anys (un 18% de la població) de les quals 3.400, tenen 85 anys o més. Aquest percentatge anirà augmentant i es preveu que l’any 2025 la població de més de 65 anys arribi al 20%. Aquestes dades obliguen les administracions a preveure infrastructures necessàries per donar cabuda a aquelles persones que vulguin o necessitin ser ateses a residències per a gent gran o a centres de dia.

La gent gran constitueix una part important del teixit social i suporta, també, gran part de l’engranatge de la nostra comunitat. Sense ells, possiblement moltes coses no funcionarien o no funcionarien tan bé com ho estan fent ara. Durant molts anys, ells han aportat l’esforç físic, moral i econòmic per sustentar la societat i quan arriben a una edat avançada, se’ls hi ha de retornar l’esforç que han realitzat.

Actualment, a Mataró, les residències, centres de dia o geriàtrics per donar assistència a la gent gran que ho necessiten, mostren un nivell d’ocupació del 100% i les llistes d’espera són massa llargues.

Veient aquestes dades, l’evolució de l’esperança de vida i l’augment de població de Mataró, es constata la insuficiència notable de places i la manca de previsió del govern municipal.

Creiem que cal augmentar l’oferta de places concertades a la ciutat així com també un nou centre de dia. En aquest sentit, ens comprometem a la construcció d’una nova residència per a la ciutat i que aquesta estigui complementada amb la posada en marxa també d’un nou centre de dia, per aquelles persones que necessitin ajuda en l’organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

Els centres de dia constitueixen una alternativa a l’estada permanent a una residència, sobretot per aquelles persones que volen i tenen la capacitat d’estar a casa seva.

Signarem, durant el primer any de mandat, un acordamb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on l’Ajuntament posarà a disposició un terreny municipal i licitarà el projecte per construir i desenvolupar el citat equipament. La Generalitat de Catalunya assumirà el cost de les places concertades i, tal com han fet darrerament a als ajuntaments de Sabadell i l'Hospitalet.