Espai polivalent a Rocafonda

Espai polivalent a Rocafonda
Espai polivalent a Rocafonda

El barri de Rocafonda, el tercer en població de Mataró, no disposa d'un espai polivalent cobert per a la pràctica esportiva i que es pugui fer servir també per a activitats culturals i de lleure.

Actualment, entre el Parc de Rocafonda i la Ronda Estrany, existeix una àrea dedicada a l’esport, amb un camp de futbol, una zona de petanca i una pista descoberta. Aquesta pista és molt utilitzada per joves i adolescents.

Estem convençuts que una aquest segon espai polivalent cobert fomentaria la pràctica de l’esport i a més, la seva polivalència el faria un excel·lent complement per l’equipament educatiu, l’IES Cinc Sènies, que ja està en funcionament en mòduls provisionals, convertint-se en un espai de gran utilitat per tota mena d’esdeveniments culturals, cívics i de lleure.

El solar que acull actualment l’IES Cinc Sènies, ubicat a la Plaça Pintor Cusachs i Ronda Estrany, disposa d’espai més que suficient per la implantació d’un espai polivalent, que configuraria, amb el Parc de Rocafonda i les àrees esportives actuals, un espai dedicat a la salut, l’esport, la cultura i el lleure.

Pensem també, que a nivell general, cal obrir un debat ciutadà dels equipaments necessaris pel barri de Rocafonda - Esperança i Ciutat Jardí o de l’ampliació d’alguns dels existents actualment i posar-ho en correspondència amb la disponibilitat d’espais presents i futurs. I poder fer-ho amb el temps suficient per arribar als consensos oportuns, poder impulsar, si fos el cas, els canvis urbanístics necessaris i preveure els recursos econòmics per la seva implantació.